Teises ja kolmandas kooliastmes omandatavad ohutusalased teadmised.