Minu proovikursusel läbitavad teemad on:

  • põhivalemite kordamine ja ruutkolmliikme tegurdamine;
  • algebraliste murdude taandamine ja laiendamine;
  • algebraliste murdude korrutamine, jagamine ja astendamine;
  • algebraliste murdude liitmine ja lahutamine.


Matemaatika kursus 5. klassile